Saturday, 25 May 2013

Veterinaarmeditsiini üliõpilaste (parasitoloogia) lõputööd 2013

Koht:
Eesti maaülikool
Kreutzwaldi 62, room A201
Tartu

Aeg: 9:00

Kaisa Velström
Wild boar Toxoplasma gondii seroprevalence and hunters feeding grounds as parasitic hubs
Toxoplasma gondii seroloogiline levimus metssigadel ja jahimeeste seatud ulukite söötmispaigad parasiitidega nakatumise keskustena
Juhendajad: Brian Lassen

Oponent: Lea Tummeleht

Sini-Maria Peltola
Efficiancy of Ivermectin and Pyrantel against nematoda in Estonian horses
Ivermektiini ja püranteeli efektiivsus ümarusside tõrjes Eesti hobustel.
Juhendajad: Brian Lassen
Oponent: Reet Herm

Friday, 11 January 2013

Uuring: Toxoplasma gondii Eesti kassidel


Oleme alustanud uue teadusprojektiga:
Toxoplasma gondii Eesti kassidel

Eesti kassidel varasemalt tehtud uuringud pole Toxoplasma infektsioone käsitlenud. Käesoleva uurimustöö eesmärkideks on hinnata kasside proportsiooni, kes on nimetatud parasiidiga kokku puutunud, ja teha kindlaks nakatumise riskifaktorid.

Tulemused on olulised nii rahvatervise seisukohalt kui ka kasside heaolu kindlustamisel, sest Toxoplasma võib nakatada nii inimesi kui ka kasse. Enamik nakatumistest põhjustavad vaid kergeid haigussümptomeid või kliinilisi tunnuseid, kuid raske kuluga toksoplasmoos võib muutuda eluohtlikuks ning põhjustada suremust. Enim kardetud on infektsioonid raseduse ajal, sest parasiit võib lootele üle kanduda.

Infektsiooni on võimalik vältida ja kassiomanikel on mitmeid viise oma lemmikute kaitsmiseks selle parasiidi eest. Nii väheneks parasiidi levik keskkonna.

Proovide kogumise aeg: 1. jaanuar – 31. detsember 2013

Uuritavad proovid on seerumi ja plasma ülejäägid, mis võetakse kodukassidelt ja varjupaiga kassidelt muudel diagnostilistel eesmärkidel. Spetsiaalselt käesoleva uuringu jaoks kassidelt verd ei võeta. Uuringus osalemine on vabatahtlik ja vajab omaniku nõusolekut.

Käesoleva uuringu tulemused avaldatakse ainult koondandmetena ja kassi individuaalset tulemust ei väljastata.

Kui olete kassiomanik ja Teie loomaarst saadab kassi vereproovi Eesti Maaülikooli VLI verelaboratooriumisse (Kreutzwaldi 62, Tartu) ja Te soovite selles uuringus osaleda, saab vereproovile lisada kirjaliku nõusolekuvormi ja täidetud küsimustiku [lae nõusolekuvorm alla]. Kogutavat informatsiooni käsitletakse konfidentsiaalselt ja kasutatakse ainult teaduslikel eesmärkidel.

Kui olete loomaarst, kes saadab kasside vereproove EMÜ VLI verelaboratooriumisse (Kreutzwaldi 62, Tartu), oleksime väga tänulikud, kui prindiksite välja nõusolekuvormi ja küsimustiku [lae nõusolekuvorm alla] ning aitaksite oma osalusega meil uurimustööd läbi viia. Kui olete veterinaar, kes tegeleb varjupaiga kassidega või töötab varjupaigas, ning olete uuringus osalemisest huvitatud, palume Teil võtta ühendust uuringu läbiviijatega lisainformatsiooni saamiseks.
Täname Teid, et leidsite aega meie uuringuga tutvumiseks!

Kärt Must, kart.must[at]emu.ee
Brian Lassen, brian.lassen[at]gmail.com
Eesti Maaülikool