Saturday, 25 May 2013

Veterinaarmeditsiini üliõpilaste (parasitoloogia) lõputööd 2013

Koht:
Eesti maaülikool
Kreutzwaldi 62, room A201
Tartu

Aeg: 9:00

Kaisa Velström
Wild boar Toxoplasma gondii seroprevalence and hunters feeding grounds as parasitic hubs
Toxoplasma gondii seroloogiline levimus metssigadel ja jahimeeste seatud ulukite söötmispaigad parasiitidega nakatumise keskustena
Juhendajad: Brian Lassen

Oponent: Lea Tummeleht

Sini-Maria Peltola
Efficiancy of Ivermectin and Pyrantel against nematoda in Estonian horses
Ivermektiini ja püranteeli efektiivsus ümarusside tõrjes Eesti hobustel.
Juhendajad: Brian Lassen
Oponent: Reet Herm

No comments:

Post a Comment