Friday, 30 May 2014

Veterinaarmeditsiini eriala lõputöö: Toxoplasma gondii seroprevalentsus kassidel Eestis

Veterinaarmeditsiini eriala lõputöö kaitsmine

Kärt Must
Toxoplasma gondii seroprevalentsus kassidel Eestis
Veterinaarmeditsiini eriala lõputöö
Lühikokkuvõte

Eesti maaülikool
Kreutzwaldi 62, ruumis A201
Tartu
Estonia

05 juuni 2014., 9:00

Juhendajad: Pikka Jokelainen ja Brian Lassen
Oponent: Marika Masso, Tartu Ülikool

No comments:

Post a Comment